Samenwerking

Ik werk vanuit een holistisch perspectief. Dat wil zeggen: lichaam, geest en ziel in balans. Daarom vind ik het belangrijk om samen te werken met andere disciplines binnen de complementaire en alternatieve zorg. 

Soepel Therapie & Massage 

Soepel is een therapeutisch centrum met een ruim behandelaanbod aan verschillende therapieën en massages binnen de natuurgeneeskundige en psychosociale zorg, zoals shiatsu therapie, haptotherapie, massage therapie, coaching, rouw en verliesverwerking.

Voor meer informatie: www.soepel.info

Intervisie & samenwerking EMDR protocollaire interventies en casuïstiek met:

Steffie Coomans Steffieshelpforyou

Rolin van Opstal ANTHE psychologie